ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

2. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

3. ELÁLLÁSI JOG

4. FELMONDÁSI JOG

5. HIBÁS TERMÉK

6. SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSA

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Szolgáltató adatai

A deeverzum.hu oldalon működő online áruházat illetve foglalási és programszervezési szolgáltatásokat Szűcs Ádám egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

A Szolgáltató neve: Szűcs Ádám E.V.

A Szolgáltató székhelye: 9024 Győr, Ikva u. 14 II/2

A Szolgáltató postai címe: 2182 Domony, Csillag u. 28

A Szolgáltató adószáma:

A Szolgáltató nyilvántartási száma:

A Belügyminisztérium által az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló bejelentése 2020.01.13. napján rögzítésre került az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. A nyilvántartásba történő bejegyzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése, illetőleg az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. §-a alapján került sor.

A szolgáltató a 2022.09…-án tett bejelentése alapján a jogszabályok szerint Csomagküldő, internetes kiskereskedelmet folytathat.

A deeverzum.hu tárhelyszolgáltatója a Rackforest Kft.

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 11.
5. em. B05001.
Adószám: 14671858-2-41
Központi telefonszám:
+36 1 211 0044 

2. A szolgáltatások igénybevétele

A megrendelések, előrendelések illetve az oldalon történő minden jellegű foglalás leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a  www.zubreczkidavid.hu domain alatt található honlapon illetve a kapcsolati adatok során megadott e-mailes elérhetőségen (hello@deeverzum.hu). A Szolgáltató telefonon keresztül leadott rendeléseket nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelések leadása regisztrációhoz nem kötött.

A termék(ek) illetve szolgáltatás(ok) kosárba tételét követően szükséges a Vevők adatainak megadása. Az adatok megadásával Vevő elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat, illetve ezen szándékát a rendelés/foglalás véglegesítésekor az erre vonatkozó négyzet bepipálásával megerősíti. Szolgáltató szavatolja, hogy a kötelezően megadandó adatokra a Vevő részére kiállításra kerülő számla törvényszerű kitöltéséhez szüksége van, azok megadása nélkül Szolgáltató a törvényileg elfogadott számla kiállítását nem tudja teljesíteni, ennek hiányában a Vevő és Szolgáltató között szerződés nem jöhet létre (szükséges adatok: Vevő neve, címe, e-mail címe, cégek számára kiállítandó számla esetén az adószám is kötelezően megadandó). Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott adatok alapján kiállított számlát elfogadja, utólagosan a számla tartalmán módosítani nem áll Szolgáltató módjában.

A megrendelés illetve szolgáltatás teljesüléséhez Szolgáltatónak további adatokra lehet szüksége, ilyen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, az ajánlatkérés elkészítéséhez segítséget nyújtó további adatok illetve kapcsolattartáshoz, értesítések küldéséhez szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím).

A termékek és szolgáltatások megrendelése során annak függvényében, hogy Vevő a honlapon milyen jellegű tranzakciót végez, átvételi és fizetési mód választandó. 

A megrendelés elküldésével (véglegesítésével) Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyről a megrendelés véglegesítésétől számított legfeljebb 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megrendelés során választott termék(ek)et illetve szolgáltatás(ok)at, azok darabszámát, a megrendelés során választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a rendelés azonosítóját valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az oldalon az árak forintban értendők, a Szolgáltató alanyi adómentes kisadózóként ÁFA fizetésre nem kötelezett, a megrendelés összege általános forgalmi adót nem tartalmaz.

A fizetés minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Átutalásos fizetés esetén a nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával vagy átutalással történő fizetés esetén a más devizából forintra váltást a vásárló kártyáját kibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

PayPal rendszerrel történő fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, a vásárló tudja szabályozni a PayPal fiókjában.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt fizikális termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartására, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere(i), mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

A Szolgáltató a megvásárolt termékekről illetve szolgáltatásokról papír alapú számlát állít ki, amelyet a megrendelt termékekkel együtt készít elő a szállításra/átvételre. A számlázóprogram az elektronikus számlákat pdf formátumban állítja ki, az ilyen formátumú számlát Szolgáltató emailben (is) megküldi Vevő részére.

Amennyiben a Vevő által kiválasztott szállítási módot végző szolgáltató a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adhatja át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

3. Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, szolgáltatás vásárlása esetén a megrendelés idejétől számított 14 napon belül akkor, ha a szolgáltatás ezen időn belül nem következik be. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (hello@deeverzum.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

Fizikális termék(ek) vásárlása esetén a Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató postai címére (2182 Domony, Csillag u. 28), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a rendeléstől való elállás esetén nem térítünk vissza. A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Személyes átvétel esetén átvételkor – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra nincs. Személyes átvétel során – az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan – nincs lehetőség az átvevőhelyen történő csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. személyre szóló dedikáció); romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével); a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

A személyre szóló dedikáció esetében a szerző fenntartja a jogot, hogy az üzenetet átfogalmazza, amennyiben annak tartalmát problémásnak tartja (pl. a szöveg vulgáris, erőszakra buzdít stb.).

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett – a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

4. Hibás termék

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 30 napon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés illetve a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató nem téríti meg.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a honlapon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 vagy 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet, ugyanígy amennyiben vélelmezendő, hogy a termék ára tévesen került honlapunkon feltüntetésre. Akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek esetén ennek tényét külön jelöljük.

A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. A weboldalon megjelentetett borítókép és termékleírás eltérése esetén a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A termékről készült borítóképet illusztrációként és a vásárlók pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató.

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

7. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor vagy erre vonatkozó űrlap kitöltésével a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A hírlevél küldéssel kapcsolatos részletes szabályokat Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

A megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársához a hello@deeverzum.hu címen illetve a honlapon található kapcsolati űrlapon keresztül.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: GyMSMKIK Békéltető Testület; Győr, Szent István út 10/a, 9021

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (hello@deeverzum.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

Hatályos: 2022.09.26-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

  • No products in the cart.